Naučná stezka

Kromě památníku má spolek Šumperská Sanatorka za cíl i vybudování naučné stezky o Sanatorce. Mělo by se jednat o několik barevných obrazových panelů s doprovodnými texty. Předpokládaná velikost je 1,5 x 1 m. Výchozím místem naučné stezky by mohl být památník Sanatorky. V jeho blízkosti by stál první úvodní panel. Další panely, na nichž by byla znázorněna obrazem i písmem více než stoletá historie šumperského sanatoria, by byly rozmístěny u stávající turistické trasy v blízkosti areálu bývalé léčebny. Konec Reissovy ulice v Šumperku je za příznivého počasí velmi navštěvovanou lokalitou. Je tedy předpoklad, že naučná stezka splní svůj účel – bude lidem významnou minulost Sanatorky stále připomínat.