Od vydání první knihy o šumperské Sanatorce v září minulého roku uplynula delší doba, během níž se stala řada událostí, vynořily se nové materiály, objevily se dlouho pohřešované kroniky léčebny, přihlásili se další pamětníci se svými vzpomínkami, fotografiemi apod.  K významným událostem patří udělení Čestného občanství města Šumperka in memoriam řediteli bývalé léčebny doc. Vladimíru Vojtkovi a setkání s bývalými zaměstnanci a pacienty Sanatorky. Samozřejmě největší a smutnou událostí historického významu se stala samotná demolice budov Sanatorky během léta v roce 2018..

Bylo by škoda, kdyby se čtenáři zmíněné úspěšné knihy nemohli s těmito, převážně obrazovými,  materiály seznámit. Proto zvažujeme vydání knihy “Šumperská Sanatorka II”. Byla by jakýmsi závěrečným dodatkem s mnoha fotografiemi včetně těch, co byly pořízeny během bourání Sanatorky. Čtenáře jistě také zaujme kapitola o historii blízkého okolí Sanatorky (např. Kotel, Městský lom, Družstevní chata, Vyhlídka…) s pozoruhodnými a méně známými fotografiemi především z archivu Josefa Pavlíčka. Předpokládáme, že si každý “šťastný” majitel obsáhlé knížky první rád zakoupí i knížku druhou…