Památník Sanatorky

Vážení přátelé, příznivci šumperské Sanatorky.

Šumperské sanatorium, častěji jen Sanatorka, byla v minulém století významným místem v Šumperku. Především jako dětská plicní léčebna se silně zapsala do historie města Šumperka, díky svým léčebným výsledkům se stala známou až daleko za hranicemi tehdejšího Československa. Pro trvalou připomínku této historie vznikl v Šumperku památník Sanatorky, jenž byl realizován spolkem Šumperská Sanatorka, z.s. v první polovině roku 2019.

Návrh památníku prošel několika úpravami a po konzultaci se sochařem a kameníkem panem Petrem Šebestou jsme dospěli k finální verzi. Z dílny pana Šebesty pochází řada nádherných kamenosochařských prací, proto jsme byli rádi, že se vstřícně ujal i realizace našeho památníku. Tělo památníku z leštěné červené žuly je usazeno na šedém žulovém trojstupňovém podstavci. Stupně podstavce připomínají hlavní schodiště do budovy léčebny. Dominantou památníku je mramorová kopie reliéfu Humanity s dětmi, který byl pro budovu Sanatorky tak typický. Do žuly je vytesán nadčasový citát dr. Hamzy:

“Děti jsou příštím osudem naším.”

a toto věnování:

“Tento památník je věnován všem dětem, které se v Sanatorce léčily,
a také všem zaměstnancům, kteří o ně s láskou pečovali.”

Na rozdíl od mnoha jiných památníků, pomníků a pamětních desek je součástí památníku Sanatorky také velký barevný panel s informačním textem a s portréty dvou obětavých lékařů, za jejichž vedení šumperská léčebna dospěla ke svému věhlasu. Památník je umístěn u parkoviště naproti bývalému vjezdu do Sanatorky na veřejném městském pozemku, jehož část spolku Šumperská Sanatorka, z.s. dlouhodobě zapůjčilo Město Šumperk. Okolí památníku náš spolek upravil a zkrášlil vlastními silami a prostředky tak, aby květinová výzdoba před památníkem připomínala záhony a výsadbu květin před budovou léčebny v dobách, kdy Sanatorka “vzkvétala”.  U památníku jsou také dvě odpočinkové lavičky, které jsou symbolicky věnovány občanům města Šumperka in memoriam – lékařům Otakaru Reissovi a Vladimíru Vojtkovi. Samotný památník Sanatorky financoval spolek Šumperská Sanatorka, z.s. prostřednictvím veřejné peněžní sbírky.  Mockrát ze srdce jménem spolku Šumperská Sanatorka, z.s. děkujeme Vám všem, kteří jste se veřejné finanční sbírky zúčastnili. Oprostili jste se tak od určité lhostejnosti vůči věcem veřejným, neváhali jste se uskromnit v rámci svých možností… Myslíme si (a to nejen my) , že jste tím podpořili dobrou věc. Znamená to také, že Vám je či byla Sanatorka nějakým způsobem blízká a také chcete, aby památka na ni zůstala uchována i příštím generacím. Jména všech, kteří se této finanční sbírky zúčastnili, jsou uvedena na cedulce, která je také součástí památníku.

Věříme, že se vám památník Sanatorky líbí, rádi se u něj někdy zastavíte, posedíte na lavičce, zavzpomínáte, popř. se něco o historii sanatoria dozvíte. Památník, jenž byl slavnostně odhalen 13. července 2019, tedy téměř přesně 120 let od vzniku sanatoria v Šumperku, tímto bude plnit svůj účel – trvale připomínat významnou část šumperské historie.

A ještě prosba, přání a víra v to, že památník bude na svém místě stále sloužit svému účelu, že k tomuto místu bude mít celá veřejnost určitou úctu, že bude kolem něj udržován pořádek… Vždyť památník vznikl pro lidi, lidem na památku, lidé ho vytvořili.. Ať tedy lidem stále slouží…

 

Za spolek Šumperská Sanatorka, z.s.

Jaroslav Pavlíček a Michaela Stuchlá

PRŮBĚH REALIZACE PAMÁTNÍKU SANATORKY JARO – LÉTO 2019

Vážení přátelé,
počasí láká k vycházkám do přírody. Ti z vás, kteří chodívají do Městského lesa kolem bývalé Sanatorky, zcela jistě zaregistrovali, jak jsme během krátké doby zkrášlili část jednoho pozemku na okraji města. Ano, je to místo, které máme zapůjčeno od Města Šumperka a kde stojí památník Sanatorky. Od počátku jara zde proběhly mnohé úpravy – četné úklidy neútulného prostranství, kde se za dlouhá léta nashromáždilo spoustu nepořádku (odpadky, černé skládky, větve, kamení a dokonce pneumatiky). Postupně pak došlo k úpravě terénu, zhotovení betonového základu pod památník. Zkrášlování pokračovalo vytvořením tvarovaných záhonků (obdobně jako to kdysi bylo před budovou Sanatorky), byla vysázena květinová výzdoba a kolem záhonků zaseta tráva. Tuto postupnou proměnu si můžete prohlédnout zde:

Vyklízení prostranství od dlouholetého nepořádku.

Naložení velké hromady bioodpadu na kontejner.

Vyrovnání terénu s využitím strojové techniky.

Ruční úpravy terénu, vykopání kamenů v místě budoucích záhonů, vyhloubení jámy pro betonový podklad.

Betonování podkladu pod památník a příprava zapůjčeného pozemku pro záhony a pěšinu před památníkem. Velké poděkování za ochotu a skvělou práci patří panu Janu Holubovi – kamenictví Johan.

Vyznačení záhonů a usazení obrubníků.

Po vysázení květin září již záhony pestrými barvami.

Několik zkrášlovacích proměn 🙂

Výsadba okrasných keříků a zasetí trávy kolem záhonů.

Dva dny po výsadbě dosud neznámý pachatel zcizil dva krásně kvetoucí pěnišníky. Věřili jsme – a toto přesvědčení máme stále – že nejsou všichni lidé zlí a budou si vážit toho, že jsme vlastní prací a na vlastní náklady zkrášlili jednu malou část šumperského veřejného prostranství….

Tato krádež nás však přiměla učinit určitá opatření, aby se darebáci raději památníku Sanatorky zcela vyhýbali, popř. se dívali jen z povzdálí.

Příprava pro umístění dvou nových dřevěných laviček, které Město Šumperk pro památník Sanatorky poskytlo.

Díky neustálé péči travička poskočila a voňavé růže nádherně rozkvetly.

Jsme o velký krok blíže k cíli – s pomocí autojeřábu byla ukotvena spodní žulová část památníku. Velké poděkování za ochotu a skvělou práci patří panu Janu Holubovi – kamenictví Johan.

Památník již opustil sochařskou dílnu a byl dovezen do Šumperka. A sami můžete posoudit, jak je nádherný. Šikovní kameníci – Petr Šebesta a Jan Holub provedli svoji práci odborně a znamenitě tak, jak bylo vše domluveno. Za to jim i touto cestou ze srdce mnohokrát děkujeme.

A takto probíhaly závěrečné práce – připevnění památníku na podstavec tak, aby vše na milimetr pasovalo a nic se nepoškodilo. Vše se podařilo, opět především díky odborné práci kameníka Jana Holuba.

A nastal den slavnostní – sobota 13. července 2019, kdy byl památník pro veřejnost odhalen. I přes původně nepříznivou předpověď počasí se vše vydařilo k plné spokojenosti všech zúčastněných. Panovala příjemná nálada za hudebního doprovodu pana Tomáše Wursta, všem bylo k dispozici malé občerstvení. Po úvodních slovech představitelů spolku Šumperská Sanatorka, z.s. promluvil starosta města pan Tomáš Spurný a samotný akt odhalení provedli patroni památníku Ariana Lajčíková a Ivan Vojtek. Krásnou závěrečnou řeč pronesl a památník posvětil pan farář Pavel Cepek. Pak usedli na “své” lavičky věnované symbolicky sanatorským lékařům jejich potomci – pan Václav Kvasnička, vnuk Otakara Reisse a pan Ivan Vojtek, syn Vladimíra Vojtka.