Spolek Šumperská Sanatorka

 
Před 120 lety byly práce na výstavbě sanatoria na severním okraji tehdejšího rakouského města Mährisch Schönberg v plném proudu. Lidé se tehdy sdružovali se svými zájmy v občanských spolcích. Také myšlenka a poté finanční sbírka na vysněné vodoléčebné lázně v Šumperku (Mähr. – Schönberg) pocházela z jednoho takového spolku – Spolku přírodní léčby. Myšlenku se tehdy podařilo úspěšně realizovat, sanatorium bylo brzy postaveno a hojně navštěvováno. Prosperitu těchto vodoléčebných lázní ukončila 1. světová válka. Následujících šest desetiletí  sloužilo sanatorium šlechetnému účelu jako léčebna tuberkulózních dětí. Léčebnu pak několik let využívala šumperská nemocnice. Po privatizaci v 90. letech min. století ztratili majitelé zájem o její využití, investovat do ní nechtěli, ani se jim nepodařilo ji výhodně prodat. A tak Sanatorka neuvěřitelně dlouhou dobu bez údržby chátrala, až byla nakonec nedávno srovnána se zemí.
 

Spolek Šumperská Sanatorka vznikl za účelem oživení a připomínání významné historie šumperské Sanatorky – bývalého vodoléčebného sanatoria a pozdější dětské plicní léčebny, kde byly vyléčeny tisíce dětí. Historie by nás měla učit a my bychom se z historie měli poučit.  A to se týká i „sanatorského střípku“ v mozaice historie Šumperka, na niž by se určitě zapomenout nemělo, i když by si to možná někteří přáli. A vzhledem k tomu, že se současná společnost vrátila k tradici občanských spolků, byl tedy pro připomínání historie šumperského sanatoria založen spolek Šumperská Sanatorka, z.s. Stěžejním záměrem spolku je vybudování důstojného památníku a také naučné stezky v blízkosti areálu bývalé léčebny.  Věhlas a společenský význam Sanatorky bude tímto trvale připomínán nejen pamětníkům ale i budoucím generacím, aby si vážily lidských hodnot a na tuto historii Šumperka nezapomněly.