Naše činnost

Sanatorka už není, ale přesto zůstává...

Aktivity spolku mají společný cíl – oživení a připomínání významné historie šumperské Sanatorky. I po vydání knihy Šumperská Sanatorka – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší v roce 2017 se nadále věnujeme badatelské činnosti, shromažďujeme obrazové a jiné materiály o Sanatorce, které budou využity v připravovaném volném pokračování  zmíněné knihy. V roce 2019 se nám podařilo s podporou veřejnosti vybudovat v Šumperku památník Sanatorky. V roce 2020 bychom chtěli na tento projekt navázat vytvořením naučné stezky v blízkosti bývalé léčebny.