Od Interny III po současnost

1982–2018

Šumperská Sanatorka se od 1. ledna 1982 stala součástí šumperské nemocnice s poliklinikou (NsP OÚNZ Šumperk), která v ní provozovala samostatné interní oddělení „Interna III“ s lůžky v 1. patře hlavní budovy. V roce 1982 se rozšířila zdravotnická péče v okrese o nové lůžkové psychiatrické oddělení. Toto zpočátku provizorní oddělení s asi 45 lůžky bylo zřízeno ve druhém patře léčebného pavilonu Sanatorky. Právě prostory tohoto podlaží v předchozím roce opustili poslední dětští pacienti, když zde byla léčba dětí definitivně zrušena.

Pohled na udržovanou Sanatorku z nádvoří.

Od roku 1985 probíhaly přípravy na postupnou stavební rekonstrukci a modernizaci celého léčebného pavilonu, k níž byla vypracována projektová dokumentace a vyčleněny nemalé prostředky. V Sanatorce měla být rozšířena kapacita stávajících oddělení interního a psychiatrického a nově zřízeno rehabilitační oddělení s vnitřním bazénem a  také záchytná stanice. První etapa stavebních prací byla zahájena ve vyklizeném pravém křídle.

Plánovaný vzhled průčelí léčebného pavilonu na výkresu z roku 1980 (již žádná zaoblená okna).

Společenské změny po roce 1989 však měly na Sanatorku nepříznivý dopad. Došlo k zastavení započatých stavebních prací. Část přidělených financí na rekonstrukci byla sice proinvestována, stavební práce v pravém křídle však zůstaly nedokončeny, nepoužitý materiál se později ztratil. Investor rekonstrukce, OÚNZ Šumperk, zanikl v roce 1991. Dosud státem řízené a z daní financované zdravotnictví procházelo radikální proměnou k novému modelu zdravotního pojištění. Dne 1. ledna 1992 došlo ke zřízení Všeobecné zdravotní pojišťovny a Nemocnice s poliklinikou (NsP Šumperk) pokračovala v činnosti již jako samostatná nástupnická organizace po zaniklém OÚNZ. V hlavním areálu nemocnice v té době vrcholila stavba nového lůžkového pavilonu a operačních sálů a Sanatorka zůstala na okraji zájmu. Lůžková část psychiatrických oddělení v nemocnicích – mimo speciální léčebny – přestala být zdravotními pojišťovnami hrazena. V případě šumperské Sanatorky to znamenalo, že pro psychiatrii zůstala jen ambulance v jejím přízemí a lůžkové oddělení bylo zrušeno. Stagnovala údržba areálu Sanatorky, nepotřebným se stalo také dětské hřiště s kolotočem a prolézačkami. Došlo k zastavení provozu v prádelně a kuchyni, strava se dovážela z nemocnice. Jedné noci údajně „tajemně“ zmizely sochy zdobící dosud průčelí léčebného pavilonu. Ani poslední oddělení, tj. „Interna III“, v Sanatorce dlouho nezůstalo. Z důvodu nevyhovujících podmínek bylo koncem roku 1992 uzavřeno a přestěhováno do areálu nemocnice. Dne 17. května 1993 byl provoz v bývalém plicním sanatoriu definitivně ukončen.

Začátkem devadesátých let, v době přechodu státního majetku k soukromým vlastníkům, se projevil zájem privatizovat také zdravotnická zařízení. V souvislosti s tím byly do obchodního rejstříku v Ostravě zapsány nově vzniklé společnosti: Nemocnice Šumperk, spol. s r. o., (13. října 1992), Lékařský dům Šumperk, spol. s r. o., (13. listopadu 1992) a Sanatorium Šumperk, spol. s r. o., (1. června 1993). Představitelé uvedených společností předložili vládě ČR své projekty na privatizaci nemocnice a polikliniky. Lékařský dům Šumperk uspěl a převzal bývalou polikliniku. Také privatizační projekt Nemocnice Šumperk, který byl koncipován v souladu s projektem „Zdravé město Šumperk”, byl vládou v polovině roku 1994 schválen. Sanatorka jako součást nemocnice měla být dle tohoto privatizačního projektu po nezbytných stavebních úpravách využívána pro sanatorní léčbu převážně dětských pacientů s jaterními onemocněními a dědičnými poruchami krvetvorby. Sanatorka měla též sloužit k předoperační a pooperační péči tak, aby tyto případy nezabíraly lůžka na odděleních vlastního areálu nemocnice. Jak však víme, toto se nestalo… Vypracován a předložen byl také privatizační projekt společnosti Sanatorium Šumperk, jenž nabízel ve svém podnikatelském záměru zřídit v Sanatorce sál pro malé chirurgické zákroky, psychosomatické oddělení a poskytovat nadstandardní péči lázeňského typu. Tento projekt však schválen nebyl. Bylo konstatováno, že se tyto činnosti v jednom objektu, zejména zřízení dalšího chirurgického oddělení mimo nový chirurgický komplex v areálu Nemocnice Šumperk, nejeví jako nejvhodnější. Kdyby uspěl tento „konkurenční“ privatizační projekt, možná by vše bylo bývalo jinak…

IMG_1758a

Dne 1. března 1995 došlo k podpisu kupní smlouvy mezi společností Nemocnice Šumperk, spol. s r. o., a Fondem národního majetku České republiky (FNM ČR). Upřednostněna byla tehdy privatizace nemocnice jako celku, tedy včetně Sanatorky, která se tímto po mnoha letech stala znovu soukromým majetkem. Přesto měla být i Sanatorka po privatizaci využívána ke zdravotnickým účelům. Při prodeji se takováto podmínka stala věcným břemenem na dobu 10 let a v kupní smlouvě byla uvedena i případná vysoká sankce při nedodržení závazku. Jak se ukázalo, realita byla bohužel jiná a žádný pacient již v Sanatorce hospitalizován nebyl. Bylo by jistě naivní  se domnívat, že zmíněnou pokutu někdo někdy platil. V polovině devadesátých let, kdy býval slyšet z budovy štěkot hlídacích psů, ji měla pronajatou soukromá firma mj. k výrobě sportovních potřeb. Tento nájemník měl se Sanatorkou údajně i vážné úmysly, jeho podnikatelský záměr se však zřejmě nevydařil… V tu dobu byla dokonce demontována a odvezena všechna litinová topná tělesa. To se stalo s vědomím tehdejších majitelů, společníků Nemocnice Šumperk, spol. s r. o., aniž by se tomu snažili zabránit. Ti pak měli i nadále zájem Sanatorku, která nebyla od roku 1997 využívána, výhodně prodat. Proběhla jednání snad s desítkou zájemců, ale k prodeji nikdy nedošlo, nepodařilo se ji ani vrátit státu.

I nádvoří zarůstalo náletovými dřevinami (foto z roku 2003).
Mladé stromky vyklíčily, zakořenily a nerušeně rostly těsně vedle budovy (foto z roku 2003).

A Sanatorka chátrala a chátrala. Původní břidlicová krytina střechy přestala odolávat vlivu počasí. Zatékání a stálá vlhkost v nevytápěném objektu způsobily růst náletových dřevin a hnilobu dřevěných stavebních prvků. K devastaci přispěli i lidé, kteří poničili okna, dveře a odvezli vše, co bylo možné a mělo nějakou hodnotu, např. i veškeré dřevěné obložení z lehárny. V devadesátých letech minulého století byla hlavní budova Sanatorky sice ve špatném technickém stavu, ale rekonstrukce „pět minut po dvanácté“ byla ještě možná. Po olympiádě v roce 1998 projevil zájem o Sanatorku Aleš Valenta v souvislosti se zamýšlenou výstavbou areálu pro akrobatické lyžování na Kotlu, k jejíž realizaci však nedošlo. Až roku 2002 opět svitla nová naděje na využití bývalé léčebny, když o ni projevila zájem charitativní společnost z kanadského Canmore nedaleko Calgary. Kanadská společnost nabídla částku kolem 10 milionů korun, pak ztratila o zakoupení Sanatorky zájem.

Málokterá okenní tabule zůstala celá.
Venku mráz, uvnitř rovněž nevlídno.
Znak země Moravy od Julia Pelikána nad vchodovými dveřmi.
Detail zachovalého stropního štuku.
Skleněná výplň nade dveřmi do chodby.
Pohled do nádvoří.
Historické schodiště k rybníčku pod sněhem.

V roce 2004 se stala spolumajitelem firmy Nemocnice Šumperk, spol. s r. o., společnost Agel a.s., která svůj majetkový podíl v následujících letech postupně navyšovala, až se 7. března 2006 stala stoprocentním vlastníkem. Od 1. května 2006, kdy došlo ke změně právní formy společnosti, měla firma vlastnící Sanatorku nový název – Šumperská nemocnice a.s.  Nové investory se pro Sanatorku najít nepodařilo nebo již ani nebyl zájem se této lukrativní lokality zbavit. Z důvodu havarijního stavu dlouhodobě neudržované hlavní budovy se od roku 2009 začalo mluvit o demolici, čímž naděje na záchranu pohasla.

Zimní pohled od severovýchodu.
Opuštěná Sanatorka při úplňku a za svitu hvězd.
Odhalené průčelí hlavní budovy na jaře 2017.

Od 13. dubna 2015 již Šumperská nemocnice a.s. nepatří do skupiny Agel a majitelem Sanatorky se od tohoto data stala Nemocnice Šumperk a.s., jejímž jediným akcionářem je MUDr. Martin Polach, MBA. V roce 2016 byly nemovitosti v areálu bývalé léčebny převedeny z majetku nemocnice na firmu MAPO Activity, s.r.o., JUDr. Martina Polacha  a bylo vydáno úřední rozhodnutí o demolici Sanatorky. V mnoha sdělovacích prostředcích oznamovaný termín zahájení demoličních prací splněn nebyl. Stalo se tak až více než po roce, v létě roku 2018. Dne 22. června 2018 v poslední demoliční fázi byl stržen zbytek budovy a s ním i dlouholetý symbol léčebny – sochařský reliéf Humanita s dětmi. Dle očekávání se zbourání Sanatorky stalo událostí, o niž jevili Šumperané značný zájem. Někteří  s uspokojením, že ze Šumperka konečně zmizel ten „hnisající vřed“, jak se o Sanatorce vyjádřili. Většině lidí však bylo a je velmi líto, že v minulosti majitelé dopustili devastaci kdysi krásné Sanatorky, až musela být zbourána, a že areál nebyl využit ku prospěchu společnosti např. jako domov seniorů nebo pro nemocné děti.

Nynější ošklivá sanatorská planina a zanedbaný okolní park čekají na avizovanou proměnu v nové sportoviště s tenisovými kurty. Stále není známo, kdy to vypukne, ale během dvou let by údajně měla být stavba hotova…